Beijing International Airport Shuttle Bus Schedule

update:2008-04-16
To Beijing International Airport
Route 1:
Operating time: 06:00-19:30, 7days/week. The interval is 30 minutes.
Price: RMB 16.00/person
Route: Xidan Civil Aviation Building --- Xi Dan-Dong Zhi Men --- Beijing International Airport

Route 2:
Operating time: 06:00-19:30, 7days/week. The interval is 30 minutes.
Price: RMB 16.00/person
Route: Beijing Railway Station (west gate of Beijing International Hotel) --- Southern Airlines Hotel ---Jing Xin Plaza --- Beijing International Airport

Route 3:
Operating time: 06:00-19:30, 7days/week. The interval is 30 minutes.
Price: RMB 16.00/person
Route: Gong Zhu Fen (Xin Xing Hotel) --- Beijing Friendship Hotel --- Bei Tai Ping Zhuang --- An zhen Plaza --- Beijing International Airport

 

From Beijing International Airport
Route 1:
Operating time: 07:30-the last flight arrived, 7days/week. The interval is 30 minutes.
Price: RMB 16.00/person
Route: Beijing International Airport --- Yu Yang Hotel- Dong Zhi Men --- Dong Si Shi Tiao Bridge --- Chao Yang Men Bridge --- Ya Bao Road-Xidan Civil Aviation Building --- Dong Si Art Museum

Route 2:
Operating time: 07:30-22:00, 7days/week. The interval is 30 minutes.
Price: RMB 16.00/person
Route: Beijing International Airport- San Yuan Bridge --- Liang Ma Bridge --- Hu Jia Lou --- Guo Mao Bridge --- Beijing Railway Station (west gate of Beijing International Hotel)

Route 3:
Operating time: 07:00-22:00, 7days/week. The interval is 30 minutes.
Price: RMB 16.00/person
Route: Beijing International Airport --- China International Exhibition Center --- An Zhen Bridge --- Ma Dian Bridge --- Bei Tai Ping Zhuang --- Ji Men Bridge ---Beijing Friendship Hotel --- Beijing TV Station --- Zi Zhu Bridge --- Hua Yuan Bridge --- Hang Tian Bridge --- Gong Zhu Fen